O udruženju
Udruženje pedijatara Crne Gore je udruženje ljekara pedijatara koji žive na teritoriji Crne Gore i koji se slobodno i dobrovoljno udružuju radi preduzimanja aktivnosti na ostvarivanju određenih ciljeva i zadataka utvrđenih ovim Statutom, organizuju zajednički rad, preuzimaju prava i obaveze u skladu sa ovim Statutom i drugim opštim aktima kojima se uređuju pitanja unutrašnje organizacije rada i međusobni odnosi članova udruženja, a u skladu sa zakonom i drugim propisima.
Pročitajte više
Aktuelnosti
Nastavljamo predavanja na temu: Osvježimo znanje

Nastavljamo  predavanja na temu: Osvježimo znanje- Tajne u pedijatriji- kardiologija, 05.12.2018g, Podgorica

TEMA: Osvježimo znanje - tajne u pedijatriji-pulmologija
Poštovane kolege, pozivamo Vas na predavanja iz oblasti pulmologije, u ciklusu predavanja Osvježimo znanje -tajne u pedijatriji
Program:
-13h Akutni napad astme - predavač mr dr sci Slađana Radulović-pedijatar pulmolog;
-13h.30min Bronhiolitis indikacije za bolničko liječenje – predavač dr Goran Marković.

Mjesto održavanja: Hotel Podgorica, u Podgorici, 28.03.2018.godine u 13H.
Pročitajte više
Obavještenje - XXI seminar Pedijatrijske škole Srbije
XXI seminar Pedijatrijske škole Srbije održava se na Zlatiboru, od 10-16.06.2018.goidne.

Više informacija na :

http://www.udruzenjepedijatara.rs/seminari/21-seminar
Pročitajte više
Obavještenje - Treći kongres pedijatara Srbije
Treći kongres pedijatara Srbije će se održati u Vrnjačkoj Banji, od 20-23.09.2018.godine.

Više informacija na:

http://www.udruzenjepedijatara.rs/pdf/prvo_obavestenje_TRECI_KONGRES_PEDIJATARA_SRBIJE.pdf
Pročitajte više
Obavještenje - Seminar na temu seksualno zlostavljanje djece
U četvrtak 01.02.2018.godine sa početkom u 12H, u hotelu "Podgorica" u Podgorici održat će se Seminar na temu seksualno zlostavljanje djece.
Pročitajte više